Ceník

Ceník pro hotovostní platby a fakturaci za výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami.

Ceník je platný od 1. 2. 2022.

Posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla, pracovní činnosti, k držení zbraně, ke sportovní činnosti, ke sváření a podobně …

500 Kč

Opakované vypracování posudku zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla nad 65 let věku

300 Kč

Vypracování posudku zdravotní způsobilosti pro přijetí na vysokou školu, pro studenta na brigádu

200 Kč

Výpis z dokumentace a vypsání žádosti do domova důchodců/podrobný výpis z dokumentace pro pojišt'ovnu

300/500 Kč

Vystavení zdravotního průkazu (průkazu do potravinářství)

200 Kč

Očkování na vlastní žádost - aplikace 1 injekce

150 Kč

Komplexní vyšetření na vlastní žádost, vyšetření cizince bez pojištění

1000 Kč

Administrativní výkony dle rozsahu a délky trvání

50/100/150/200 Kč

Vypsání zprávy - příspěvková lázeňská léčba

300 Kč

Komerční zprávy pro pojišťovny, oznámení úrazu, hodnocení bolestného, ztížení společenského uplatnění, trvalé následky

500 Kč