Ceník

Ceník pro hotovostní platby a fakturaci za výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami.

Ceník je platný od 1. 1. 2020.

Posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla, pracovní činnosti, k držení zbraně, ke sportovní činnosti, ke sváření a podobně …

400 Kč

Opakované vypracování posudku zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla nad 65 let věku

250 Kč

Vypracování posudku zdravotní způsobilosti pro přijetí na vysokou školu, pro studenta na brigádu

100 Kč

Podrobný výpis z dokumentace

200 Kč

Vystavení zdravotního průkazu (průkazu do potravinářství)

100 Kč

Očkování na vlastní žádost – aplikace 1 injekce

100 Kč

Komplexní vyšetření na vlastní žádost, vyšetření cizince bez pojištění

600 Kč

Administrativní výkony dle rozsahu a délky trvání

50/100 Kč

Vypsání zprávy – komplexní / příspěvková lázeňská léčba

200 Kč

Komerční zprávy pro pojišťovny, oznámení úrazu, hodnocení bolestného, ztížení společenského uplatnění, trvalé následky a vypsání žádosti do domova důchodců

200 Kč